Popunite svoju prijavu za registraciju broda u Holandiji (EU) za 3 minuta.

separator
Odaberite vrstu registracije
Pomoć
Treba li vam pomoć u ispunjavanju formulara?
Obratite nam se putem chata, telefona ili e-maila, a mi ćemo vam pomoći da ispunite obrazac ili to učinimo za vas.
Samo za registraciju brodova u Holandiji

Za 299,00 EUR možete naručiti holandsku potvrdu o registraciji broda (ICP) sa putovnicom EU, ličnu kartu EU, dozvolu stalnog boravka EU ili pasoš Švicarske, Lihtenštajna, Norveške ili Islanda.

To uključuje sve :
* Sve kotizacije za 2 godine
* Uključuje holandsko prebivalište za dve godine
* Ubrzana 3 dana usluga
* DHL noćni kurir
Holandska potvrda o registraciji ("Zeebrief")


Samo licenca za MMSI telekom


Nizozemska registracija brodova (ICP) - Paketi sa MMSI licencom

Obnavljanja / otkazivanja / izmjene

SLJEDEĆI