Τέλη καταχώρισης νηολογίου

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω τον κατάλογο με τις τιμές / αμοιβές μας για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρουμε:

ΕΤΑΙΡΙΑ

Αυτόνομο προϊόν: Dutch Flag Registration

 • 299 Ευρώ Εγγραφή ΕΕ Εταιρίας που έχει ήδη ιδρυθεί.|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||(Mandatory for non EU citizens)
 • 648 Euros ñ New UK Ltd register + ICP package (Mandatory for non EU citizens)

Dutch Flag Registration (ICP) - Packages

 • 448 Euros ñEU Company register that is already established.|||UNTRANSLATED_CONTENT_END||||||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||(Mandatory for non EU citizens) + MMSI
 • 797 Euros ñ New UK Ltd register + ICP package (Mandatory for non EU citizens) + MMSI

Modifications / Renewals / Cancellations

 • 99 Euros - MMSI Telecom Radio Licence - Renewal of service
 • 149 Euros - Dutch Flag (ICP) Cancellation
 • 149 Euros - Spanish Flag Cancellation
 • 315 Euros - Change in ownership

PRIVATE PERSON

Standalone product:|||UNTRANSLATED_CONTENT_END||| Νηολόγιο της Ολλανδικής Σημαίας

 • 199 Ευρώ - Εγγραφή για MMSI Άδεια Ραδιοτηλεπικοινωνίας μόνο
 • 299 Ευρώ - πολίτης της ΕΕ ή κάτοχος διαβατηρίου Ελβετίας, Λιχνενστάιν, Νορβηγίας ή Ισλανδίας

Νηολόγιο της Ολλανδικής Σημαίας (ICP) - Πακέτα

 • 448 Ευρώ - πολίτης της ΕΕ ή κάτοχος διαβατηρίου Ελβετίας, Λιχνενστάιν, Νορβηγίας ή Ισλανδία + MMSI

Τροποποιήσεις / Ανανεώσεις / Ακυρώσεις

 • 99 Ευρώ - MMSI Άδεια Ραδιοτηλεπικοινωνίας - Ανανέωση υπηρεσιών
 • 149 Ευρώ - Ολλανδική Σημαία (ICP) Ακύρωσ
 • 149 Ευρώ - Ισπανική Σημαία (ICP) Ακύρωση
 • 315 Ευρώ - Αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς